standardizacija

 

Zaupanje

 

ttij, d.o.o.

 

Kreditna ocena

Predstavitev podjetja TTIJ

 

 

Poslanstvo:

 

naše poslanstvo je proizvodnja elementov izlivnih jeklarskih sistemov iz ognjeodpornih materialov, monolitnih elementov toplotno tehničnih agregatov iz ognjeodpornih materialov ter raznih pozicij iz ognjeodpornih materialov potrebnih v industriji. V prihodnosti želimo ostati vodilno podjetje na slovenskem trgu, ki se ukvarja s tako proizvodnjo.

 

 


 

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujmo za dosledno izpolnjevanje zahtev strank, zakonskih zahtev in zahtev standarda ISO 9001 in za nenehno izboljševanje storitev, procesov in sistema vodenja. S planiranim in koordiniranim delom se trudimo, da vse naloge izvedemo kvalitetno prvič in vsakič, pravočasno in po konkurenčnih cenah.

 

Vzpodbujamo usposabljanje vseh zaposlenih, uvajamo organizacijske rešitve, znižujemo stroške in dvigujemo kakovost izvedenih del.

Ker menimo, da je kakovost za naše kupce najpomembnejša, se je vodstvo odločilo razviti, uvesti in vzdrževati sistem kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001. Z doslednim spoštovanjem politike kakovosti, postopkov sistema kakovosti in z uvajanjem stalnih izboljšav želimo dvigniti zadovoljstvo kupcev in zaposlenih.

Pri izpolnjevanju zgornjih obveznosti uporabljamo naslednje pristope:

 

 • potrebe, zahteve in pričakovanja naših kupcev poskušamo razumeti z odprto komunikacijo. Stalno merimo zadovljstvo z našimi storitvami
 • svoje procese izboljšujemo z nenehnim usposabljanjem osebja, z uvajanjem novih rešitev, izboljšavami in merjenjem doseženih rezultatov
 • konkurenčne cene dosegamo s stalnim zniževanjem stroškov in z izvajanjem preventivnih ukrepov
 • roke dosegamo z učinkovitim raporejanjem dela, spremljanjem izvedbenih rokov in uveljavljanjem osebne odgovornosti
 • spodbujamo predloge za izboljšave

 

 

Cilji kakovosti:

 

določili smo cilje kakovosti, ki podpirajo politiko podjetja:


 • uvedba certifikacije sistema vodenja kakovosti in spremljanje izvajanja sistema,
 • optimizacija procesov,
 • partnerski prijemi z dobavitelji surovin in dosegljivimi laboratoriji
 • zagotavljanja zadovoljstva pri kupcih,
 • zmanjševanje stroškov zaradi neustrezne kakovosti,
 • uspešnost korektivnih in preventivnih ukrepov.