standardizacija

 

Zaupanje

 

ttij, d.o.o.

 

Kreditna ocena

Lokacija

 

 

Jesenice se razprostirajo na skrajnem severozahodu Slovenije in so tako na odlični geostrateški lokaciji.  Na severu je avstrijska meja na zahodu pa karavanški predor, ki je obenem tudi najkrajša cestna povezava Gornjesavskega in širšega slovenskega območja z Zahodno Evropo. Obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp.

Na začetku ozke Doline, kjer se Mežakla s podgorjem najbolj približa Karavankam, so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, obmejno gostoljubno mesto in občinsko središče.

Vir: Wikipedia

 

Jesenice veljajo za središ če Zgornje Gorenjske. Sam gospodarski razvoj (koncentracija delovno intenzivne industrije in s tem povezanega velikega števila delovnih mest) je Jesenicam dal značaj gospodarskega središča. Vzporedno z razvojem jeklarske proizvodnje so nastajale tudi druge dejavnosti, potrebne za nemoteno obratovanje železarne. Nastala je vrsta storitvenih (trgovina, špedicija, transport) in drugih dejavnosti (carina, državna uprava, lokalne skupnosti, zdravstvo, kultura, itd). Tako je na Jesenicah trenutno skoncentriranih vrsta dejavnosti, ki so razvite do te mere, da pokrivajo ne le potrebe Jesenic in okolice ampak celotne Gorenjske. Celoten razvoj je imel za logič no posledico, da so Jesenice pridobile značaj gospodarskega središča in v gospodarskem smislu postale gravitacijski center za celotno območje gornje Gorenjske.

Vir: www.jesenice.si